logo3

 

1. Sparta
2. Last Dying Breath
3. Blood of Bannockburn
4. Diary of an Unknown Soldier
5. The Lost Battalion
6. Rorke's Drift
7. The Last Stand
8. Hill 3234
9. Shiroyama
10. Winged Hussars
11. The Last Battle
12. Camouflage (bonus cover)
13. All Guns Blazing (bonus cover)

 

Spartaprzeklad

Many many years ago,
When Persia came ashore
Heeding Leonidas call,
The Spartans went to war

Joined by their brothers,
A few against the fateful horde
Hellenic hearts are set aflame,
The hot gates calls their name

A final stand,
Stop the Persians, spear in hand
Form a wall, live to fall,
And live forever

SPARTA! HELLAS!
Then, and again. Sing of three hundred men
SLAUGHTER! PERSIANS!
Glory and death, Spartans will never surrender

Morning has broken,
Today they’re fighting in the shade
When arrows blocked the sun they fell,
Tonight they dine in hell

By traitors hand,
Secret passage, to their land
Know his name,
Know his shame will last forever

SPARTA! HELLAS!

Wiele, wiele lat temu
Gdy Persowie dotarli do wybrzeża,
Idąc za wezwaniem Leonidasa
Spartanie wyruszyli na wojnę. 

Wspierani przez swych towarzyszy,
Nieliczni przeciwko złowrogiej hordzie.
Zapłonęły greckie serca,
Wzywają ich Gorące Wrota.* 

Ostateczne starcie,
Wstrzymać Persów, włócznie w dłoń,
Zewrzeć szyk, trwać do końca,
I żyć wiecznie... 

SPARTO! HELLADO!
Raz po raz śpiewajcie pieśń o tych trzystu mężach!
WYRŻNĄĆ PERSÓW!
Chwała i śmierć, Spartanie nigdy się nie poddadzą!

Nastał poranek,
Dziś walczą w cieniu,
Padli, gdy strzały zaćmiły słońce,
Teraz ucztują w piekle.

Dłoń zdrajcy
Wskazała ścieżkę na ich pozycje,
Poznaj jego imię,
Wiedz, że jego hańba będzie trwać wiecznie. 

SPARTO! HELLADO!

… 

*Gorące Wrota to dosłowna nazwa
przesmyku Termopile („Thermos Pylai”)

tłumaczenie - Błażej

Last Dying Breathprzeklad

War begun, the kaiser has come
Day or night, the shells keep falling
Overrun, but never outdone
Street to street, denying defeat

Soldiers of the serbian army
Keep your heads held high
Overrun, you fall one by one
For Belgrade and the fatherland

Soldiers, Heroes, die for your land
Your lives are gone
Erased by your command

Until your last dying breath

Overrun, you’re under the gun
Day or night, the shells kept falling
Sound the drum, the great war has come
Show no fear, the ending is near

A final charge, to face the fire
Falling one by one
Major calls, the white city falls
Belgrades streets are stained by blood

Soldiers, Heroes, die for your land
Your lives are gone
Erased by your command

Until your last dying breath

In haste, our lives are erased
Forward to glory for king and country

Defend the honour of Belgrade
Forward to glory,
To face your fate at last

Zaczęła się wojna, nadciągnął cesarz
Dzień czy noc, pociski lecą bez przerwy;
Przytłoczeni ale nie pokonani,
Ulica po ulicy stawiają czoła klęsce.

Żołnierze serbskiej armii,
Wznieście wysoko głowy!
Przytłoczeni, jeden po drugim giniecie
Za Belgrad i za ojczyznę! 

Żołnierze, bohaterowie, gińcie za swoją ziemię,
Wasze żywoty przeminęły,
Unicestwione otrzymanym rozkazem:

Do ostatniego śmiertelnego tchnienia 

Przytłoczneni, jesteście pod ostrzałem,
Dzień czy noc, pociski leciały bez przerwy,
Dudni bęben, nadeszła Wielka Wojna,
Nie okazujcie strachu, koniec jest bliski.

Ostatnia szarża, nie cofajcie się przed ogniem,
Padacie jeden po drugim
Major wzywa, Biały Gród upada,
Ulice Belgradu plami krew! 

Żołnierze, bohaterowie, gińcie za swoją ziemię,
Wasze żywoty przeminęły,
Unicestwione otrzymanym rozkazem:

Do ostatniego śmiertelnego tchnienia! 

Szybko tracicie życie,
Naprzód ku chwale za króla i kraj

Brońcie honoru Belgradu,
Naprzód ku chwale,
By wreszcie spojrzeć w twarz własnemu przeznaczeniu!

tłumaczenie - Błażej 

Blood of Bannockburnprzeklad

Now that our time has come to fight
Scotland must unite
We´ll make a stand on Stirling ground
To put a challenge to the crown

We are one, we have come
We're here to break and end the occupation
We have our nation’s fate in hand
It’s time we make our final stand

Rally all the clans
Englishmen advance
Blood of Bannockburn
Point of no return

Join the Scottish revolution
Freedom must be won by blood
Now we call for revolution
Play the pipes and cry out loud

We need a king to rule our land
Bruce is in command
It is the crown that in his sight
And it´s the reason we will fight
To attack, send them back
And then we´ll see to Bruce’s coronation
We are the scots with pikes in hand
And we will die to claim our land

Rallied all the clans
Halted English plans
Charge of Bannockburn
Freedom we shall earn

Join the Scottish revolution...

And as the hammer lost its crown
And a weak heir to succeed it
Play the tunes of victory
Play them higher and higher tonight

Wallace showed the way
Led us to this day
Here at Bannockburn
Freedom we have earned

Join the Scottish revolution...

Czas, żebyśmy stanęli do walki,
Szkocja musi się zjednoczyć
Stoczymy bój na ziemi Stirling
Żeby rzucić Koronie wyzwanie.

Jesteśmy zjednoczeni, nadchodzimy
Stajemy, żeby przełamać i zakończyć okupację.
We własnych rękach trzymamy los narodu
Czas, żebyśmy stoczyli rozstrzygającą bitwę.

Zgromadzić wszystkie klany,
Nadciągają angielskie siły,
Krew spod Bannockburn
Stąd już nie ma odwrotu. 

Przyłączcie się do szkockiej rewolucji,
Wolność trzeba wygrać krwią
Teraz nawołujemy do rewolucji,
Dmijcie w dudy i krzyczcie w głos!

Potrzebujemy, żeby naszą ziemią rządził król.
Prowadzi nas Bruce,
Korona jest w zasięgu jego ręki
I dlatego będziemy walczyć.
Do ataku, odepchnąć ich!
A następnie ujrzymy koronację Bruce’a
Jesteśmy Szkotami, dzierżymy piki w dłoniach
I umrzemy, by odzyskać swoją ziemię.

Zebrały się klany
Położono kres angielskim planom
Zapłaciliśmy cenę pod Bannockburn
I zapracowaliśmy na wolność!

Przyłączcie się do szkockiej rewolucji…

I kiedy Młot utracił koronę
A słaby dziedzić objął jego schedę
Zagrajcie melodię zwycięstwa
Tej nocy grajcie ją coraz głośniej

Wallace wskazał drogę
Prowadził nas ku temu dniu!
Tutaj, pod Bannockburn
Zdobyliśmy wolność! 

Przyłączcie się do szkockiej rewolucji…

tłumaczenie - Błażej

Diary of an Unknown Soldier

I remember the Argonne, 1918.
The sounds of that battle
Still haunts me to this day.
The machineguns firing
From enemy lines.
The sickening sound of a bayonet 
Tearing through human flesh.
The soldier next to me 
Firing his sidearm in desperation.
All these sounds 
Still echo in my mind
And as conducted by death himself
It all comes together as music

A rhythm of death
A symphony of war

Pamiętam Las Argoński z 1918 r.
Odgłosy tej bitwy
Prześladują mnie do dziś dnia
Ogień z karabinów maszynowych
Srzelających z wrogich linii.
Obrzydliwe dźwięki bagnetu
Rozrywającego ludzkie ciało.
Żołnierz obok mnie
Rozpaczliwie strzelający z biodra.
Wszystko, co słyszałem,
Wciąż wybrzmiewa w moim umyśle,
Zupełnie jakby sama śmierć w roli dyrygenta
Poukładała to w muzykę

Rytm śmierci
Symfonia wojny

tłumaczenie - Błażej

The Lost Battalionprzeklad

Far from their land, as they made their stand
They stood strong and the legend still lives on

1918 the great war rages on
A battalion is lost in the Argonne

Under fire, there’s nothing they can do
There’s no way they can get
A message through

Suffer heavy losses as the battle carries on
Liberty division standing strong

Far from their land, as they made their stand
A disregarded demand
It’s surrender or die
And the stakes are high
They live or they die
There’s no time for good bye

Weapon in hand, as they made their stand
Still disregarding demand
They would never comply 
They would rather die
Broke through the blockade 
They were finally saved

Friendly fire, munitions running low
The supplies they were dropped upon their foe

1918 the war still rages on
The battalion still trapped in the Argonne

Chose not to surrender
They chose victory or defeat
Fallen brothers resting by their feet

Far from their land, as they made their stand
A disregarded demand
It’s surrender or die
And the stakes are high
They live or they die
There’s no time for goodbye

Weapon in hand, as they made their stand
Still disregarding demand
They would never comply 
They would rather die
Broke through the blockade 
They were finally saved

Far from their land, as they made their stand
A disregarded demand
It’s surrender or die
And the stakes are high
Live or die, who can tell? 
There's no rreply

With a weapon in hand, as they made their stand
Still disregarding demand
They would never comply 
They would rather die
They stood strong and the legend still lives on

Suffered heavy losses
Through the great war they stood strong
But the memory of the fallen still lives on

Far from their land, as they made their stand
A disregarded demand
It’s surrender or die
And the stakes are high
They live or they die
There's no goodbye

With a weapon in hand, as they made their stand
Still disregarding demand
They would never comply 
They would rather die
Broke through the blockade 
They were finally saved

Stanęli do boju z dala od swojej ojczyzny
Trzymali się dzielnie, a ich legenda wciąż żyje

Jest 1918 r. i ciągle szaleje Wielka Wojna,
Batalion zaginął w Lesie Argońskim

Pod ostrzałem nie mogą nic zrobić,
W żaden sposób nie można
Przekazać im wiadomości.

Bitwa szaleje, a oni ponoszą ciężkie straty,
"Liberty Division" dzielnie się trzyma…

Stanęli do boju z dala od swojej ojczyzny
Lekceważyli żądania
Pozostało poddać się lub umrzeć
A stawka jest wysoka,
Przeżyją czy zginą,
Nie ma czasu na pożegnania

Broń trzymali w dłoni gdy tak trwali na pozycjach
Przez cały czas ignorując nieprzyjacielskie żądania
Nie pójdą na żaden kompromis
Raczej zginą.
Przedarli się przez pierścień
I w końcu się uratowali! 

Wpadli w bratobójczy ogień, amunicji coraz mniej
Dostawy zostały zrzucone na pozycje wroga

1918 r., wciąż trwa szał wojny
A batalion utknął w Lesie Argońskim

Postanowili się nie poddawać,
Wybrali zwycięstwo lub klęskę,
Towarzysze, którzy padli, spoczywają u ich stóp.

Stanęli do boju z dala od swojej ojczyzny
Lekceważyli żądania
Pozostało poddać się lub umrzeć
A stawka jest wysoka,
Przeżyją czy zginą,
Nie ma czasu na pożegnania,

Broń trzymali w dłoni gdy tak trwali na pozycjach
Przez cały czas ignorując nieprzyjacielskie żądania
Nie pójdą na żaden kompromis
Raczej zginą
Przedarli się przez pierścień
I w końcu się uratowali!

Daleko od swojej ojczyzny stanęli do boju
Lekceważyli żądania
Pozostaje poddać się lub umrzeć
A stawka jest wysoka,
Kto może powiedzieć, czy przeżyją, czy zginą,
Nikt się nie żegna

Broń trzymali w dłoni gdy tak trwali na pozycjach
Przez cały czas ignorując nieprzyjacielskie żądania
Nie pójdą na żaden kompromis
Raczej zginą
Stali twardo, a ich legenda jest nadal żywa

Ponosili ciężkie straty,
Przez całą Wielką Wojnę dzielnie trwali,
Ale wciąż żyje pamięć o tych, co polegli.

Daleko od swojej ojczyzny stanęli do boju
Lekceważyli żądania
Pozostaje poddać się lub umrzeć
A stawka jest wysoka,
Przeżyją, czy zginą,
Nie ma czasu na pożegnania

Broń trzymali w dłoni gdy tak trwali na pozycjach
Przez cały czas ignorując nieprzyjacielskie żądania
Nie pójdą na żaden kompromis
Raczej zginą
Przedarli się przez pierścień
I w końcu się uratowali!

tłumaczenie - Błażej

Rorke's Driftprzeklad

News that came that morning
Told that the main force had been slain
Chance for peace and justice gone
And all talks had been in vain
A prince had been offended
And he has gone the path of war
Now that 1500 men are dead
And the Zulu’s at the door

Zulus attack,
Fight back to back
Show them no mercy
And fire at will
Kill or be killed
Facing, awaiting

A hostile spear, a new frontier
The end is near
There's no surrender
The lines must hold
Their story told
Rorke’s Drift controlled

Later on that fateful day
As they head towards the drift
Stacking boxes, fortify
Preparations must be swift
Spears and shields of oxen hide
Facing uniforms and guns
As the rifles fire, echoes higher
(beating) like the sound of drums

Zulus attack,
Fight back to back
Show them no mercy
And fire at will
Kill or be killed
Facing, awaiting

A hostile spear, a new frontier
The end is near
There's no surrender
The lines must hold
Their story told
Rorke’s Drift controlled

1879, when a few held the line
Back to back, attack, the dead are stacked
Where a last stand was made
And the empire saved
Back to back, attack, the dead are stacked

Tamtego poranka przyszła wieść 
Że wymordowano główne siły
Stracono szanse na pokój i sprawiedliwość
A wszystkie rozmowy poszły na marne
Książę się obraził
I wkroczył na wojenną ścieżkę
1500 ludzi nie żyje
A Zulusi stoją u drzwi

Zulusi atakują
Walczcie ramię w ramię
Nie okazujcie im litości
I strzelajcie bez rozkazu!
Zabijajcie albo was zabiją!
Stojąc naprzeciw, oczekując…

Wrogie włócznie, nowe pogranicze
Koniec jest bliski
Nie można się poddać!
Trzeba utrzymać pozycje 
Opowiedziano ich historię
Jak utrzymali kontrolę nad Rorke’s Drift!

Później tego pamiętnego dnia
Kiedy zmierzali w stronę posterunku
Czas ułożyć sterty pudeł, umocnienia
Trzeba szybko się przygotować
Włócznie i tarcze z bawolej skóry skrywają się
W obliczu mundurów i broni palnej
Echo niesie ogień karabinów
Grzmiących niby odgłosy bębnów!

Zulusi atakują
Walczcie ramię w ramię
Nie okazujcie im litości
I strzelajcie bez rozkazu!
Zabijajcie albo was zabiją!
Stojąc naprzeciw, oczekując…

Wrogie włócznie, nowe pogranicze
Koniec jest bliski
Nie można się poddać!
Trzeba utrzymać pozycje
Opowiedziano ich historię
Jak utrzymali kontrolę nad Rorke’s Drift!

1879 r., gdy garstka utrzymała linię,
Ramię w ramię, atakować, piętrzą się trupy!
Gdzie stoczono bój na śmierć i życie
I uratowano Imperium!
Ramię w ramię, atakować, piętrzą się trupy!

tłumaczenie - Błażej

The Last Standprzeklad

In the heart of Holy See
In the home of Christianity
The Seat of power is in danger

There´s a foe of a thousand swords
They´ve been abandoned by their lords
Their fall from grace will pave their path
To damnation

Then the 189
In the service of heaven
They’re protecting the holy line
It was 1527
Gave their lives on the steps to heaven
Thy will be done!

For the grace, for the might of our lord
For the home of the holy
For the faith, for the way of the sword
Gave their lives so boldly

For the grace, for the might of our lord
In the name of his glory
For the faith, for the way of the sword
Come and tell their story again

Under guard of 42
Along a secret avenue
Castel Saint’Angelo is waiting

They’re the guard of the Holy See
They’re the guards of Christianity
Their path to history is paved
With salvation

Dying for salvation with dedication
No Capitulation, annihilation
Papal commendation, reincarnation
Heaven is your destination

In the name of god!

Gave their lives so boldly
Come and tell
The Swiss Guard's story again

W sercu Stolicy Apostolskiej
W domu chrześcijaństwa
Zagrożona jest siedziba władcy

Wrogowie w sile tysięcy mieczy
Porzuceni przez swoich dowódców
Popadli w niełaskę i wkroczyli na ścieżkę
Ku potępieniu

Wówczas stu osiemdziesięciu dziewięciu
Którzy służą niebu
Stoją na straży świętego posterunku
Był to rok 1527
Na schodach do nieba oddali swoje życie
Bądź wola Twoja!

W imię łaski, w imię potęgi naszego Pana
W imię domu dla świętych
W imię wiary, w imię drogi miecza
Tak śmiało oddali swoje życie

W imię łaski, w imię potęgi naszego Pana
W imię Jego chwały
W imię wiary, w imię drogi miecza
Chodź i jeszcze raz opowiedz ich historię

Pod strażą czterdziestu dwóch
Szli sekretnym przejściem
Castel Sant’Angelo czeka

Oto strażnicy Stolicy Apostolskiej
Oto strażnicy chrześcijaństwa
Ich drogę do historii wyściela
Zbawienie

Z poświęceniem umierają za zbawienie
Giną nie poddając się
Papieskie błogosławieństwo, ponowne narodziny
Niebo jest waszym przeznaczeniem

W imię Boże!

Tak śmiało oddali swoje życie
Chodź i jeszcze raz opowiedz
Historię Gwardii Szwajcarskiej.

tłumaczenie - Błażej

Hill 3234przeklad

Landed on the hilltop 
Soviet forces are in place
Awaiting orders!

They were only 39
The were told to hold the line
In control

Sent into battle, came from the sky
Trapped on a mountain, and into the fire

Hold your ground
When you’re fighting those who fight
Death is waiting on the hill
No surrender, shoot to kill

You have to hold your ground
Kill the warrior in your sight
Death is waiting on the hill
No surrender, shoot to kill

January 7:th
Hold the hilltop at all costs
Follow orders!

Holding their ground
To the final round
One by one

Fight through the sundown, into the night
Enduring the darkness, awaiting the light

Stand, hold your ground
Come around
Hostile land
Your last stand

Under fire low on munitions
Make your bullets count
Push their warriors back down the mountain
Rule the battlefront

Po wylądowaniu na szczycie wzgórza
Radzieckie siły znalazły się na miejscu
Oczekując rozkazów

Było ich tylko 39
Nakazano im utrzymać pozycję
Pod kontrolą

Wysłani na bitwę, przybyli z nieba
Zakleszczeni na szczycie, trafili pod ostrzał

Utrzymać się
Walczyć z tymi, co atakują
Na wzgórzu czeka śmierć
Nie poddawać się, strzelać żeby zabić!

Musicie utrzymać się
Zabić wojowników w waszym zasięgu
Na wzgórzu czeka śmierć
Nie poddawać się, strzelać żeby zabić!

Siódmy stycznia
Za wszelką cenę utrzymać wzgórze!
Usłuchać rozkazów!

Trzymają się
Aż do ostatniej serii
Raz za razem

Walczyć o zmierzchu, aż zapadnie noc
Przetrwać ciemność, oczekując dnia

Trwać, utrzymać się
Najechać
Wrogi teren
Toczycie walkę na śmierć i życie

Pod ostrzałem, zaczyna brakować amunicji
Szanujcie każdy pocisk
Zepchnijcie wrogich wojowników ze wzgórza
Utrzymajcie kontrolę nad frontem walki

tłumaczenie - Błażej

Shiroyamaprzeklad

It’s the nature of time
That the old ways must give in
It’s the nature of time
That the new ways comes in sin
When the new meets the old
It always ends the ancient ways
And as history told
The old ways go out in a blaze

Encircled by a vulture
The end of aincient culture
The dawn of destiny draws near

Imperial force defied
Facing 500 samurai
Surrounded and outnumbered
60 to 1
The sword face the gun
Bushido dignified
It’s the last stand of the samurai
Surrounded and outnumbered

As a new age begins
The way of the warrior comes to an end
As a new age begins
The ways of old must apprehend
It’s the nature of time
That the old ways must give in
It’s the nature of time
That the new ways comes in sin

An offer of surrender
Saigo ignore contender
The dawn of destiny is here

Until the dawn they hold on
Only 40 are left at the end
None alive, none survive
Shiroyama

60 to one
Facing the gun
60 to one
Culture undone

To natura czasu
Że dawne zwyczaje muszą ustąpić
To natura czasu
Że nowe zwyczaje nadchodzą w grzechu
Zawsze, gdy nowe spotyka to, co dawne
Dawne zwyczaje przemijają
I tak jak pokazuje historia
Dawne zwyczaje znikają wśród płomieni

Sępy krążą
Nad przemijającą pradawną kulturą
Zbliża się świt przeznaczenia

Cesarskie siły ruszyły
Na pięciuset samurajów,
Otoczonych i zgniecionych liczebnie
Sześćdziesięciu na jednego
Miecz staje naprzeciw karabinu
Chwalebny kodeks Bushido
Oto ostatni bój samurajów
Otoczonych i zgniecionych liczebnie!

Obyczaje wojowników kończą się
Gdy nadchodzi nowa epoka
Dawne zwyczaje mają się czego obawiać
Gdy nadchodzi nowa epoka
To natura czasu
Że stare zwyczaje muszą ustąpić
To natura czasu
Że nowe zwyczaje nadchodzą w grzechu

Proponowano kapitulację
Saigo zignorował wroga
Nadciągnął świt przeznaczenia

Trzymali się aż do świtu
Na koniec zostało ich tylko czterdziestu,
Nikogo żywego, nikt nie przetrwał,
Shiroyama

Sześćdziesięciu na jednego
Stają naprzeciw karabinom
Sześćdziesięciu na jednego
Kultura unicestwiona

tłumaczenie - Błażej

Winged Hussarsprzeklad

When the winged hussars arrived

A cry for help in time of need
Await relief from holy league
60 days of siege
Outnumbered and weak
Sent a message to the sky
Wounded soldiers left to die
Will they hold the wall
Or will the city fall

Dedication
Dedication
They’re outnumbered 15 to one
And the battle´s begun

Then the winged hussars arrived
Coming down the mountainside
Then the winged hussars arrived
Coming down they turned the tide

As the days are passing by
And as the dead are piling high
No escape and no salvation
Trenches to explosive halls
Are buried deep beneath the walls
Plant the charges there
And watch the city fear

Desperation
Desperation
It’s a desperate race against the mine
And a race against time

Cannonballs are coming down from the sky
Janissaries are you ready to die?
We will seek our vengeance eye for an eye

You’ll be stopped
Upon the steps of our gate
On this field you’re
Only facing our hate
But back home
The Sultan’s sealing your fate

We remember
In September
That’s the night Vienna was freed
We made the enemy bleed!

Stormclouds, fire and steel
Death from above
Make their enemy kneel
Shining armour and wings
Death from above
It’s an army of kings

We remember
In September
When the winged hussars arrived!

Kiedy nadciągnęła uskrzydlona husaria!

Wołanie o pomoc w chwili potrzeby
Oczekują, że Święta Liga nadejdzie z odsieczą
60 dni oblężenia
Zmiażdżeni liczebnie, słabi
Ranni żołnierze pozostawieni na śmierć
Ku niebu kierują swoje błagania
Czy utrzymają mur
Czy miasto padnie?

Poświęcenie
Poświęcenie
Wróg ma 15-krotną przewagę liczebną
A zaczęła się bitwa

Wówczas nadciągnęła uskrzydlona husaria
Zmierzając górskim zboczem
Wówczas nadciągnęła uskrzydlona husaria
Jej przybycie odmieniło los

W miarę upływu dni
Rośnie stos trupów
Nie ma ucieczki, nie ma ratunku
Korytarze do otworów detonacyjnych
Zakopane są głęboko pod murami.
Umieśćcie ładunki i patrzcie
Jak miasto się boi

Desperacja
Desperacja
To rozpaczliwy wyścig z podkopem
I wyścig z czasem

Kule armatnie spadają z nieba,
Janczarzy, czy jesteście gotowi na śmierć?
Przyjdziemy po swoją zemstę – oko za oko

Zatrzymamy was
U progu naszych bram
Na tym polu zmierzycie się tylko
Z naszą nienawiścią
Lecz gdy wrócicie do domu
Sułtan przypieczętuje wasz los

Pamiętamy
To owej wrześniowej nocy
Wyzwolono Wiedeń
Przelaliśmy wrogą krew!

Chmury burzowe, ogień i stal
Śmierć z wysoka
Rzuciła wrogów na kolana
Lśniące zbroje i skrzydła
Śmierć z wysoka
Oto armia królów

Pamiętamy
Jak we wrześniu
Przybyła uskrzydlona husaria!

tłumaczenie - Błażej

The Last Battleprzeklad

5 th of may
V day is just around the corner
1945 the Führer reign is at it’s end

Jenny at the gates
As the SS open fire
There´s no time to waste
The final battle has begun

After the downfall, a castle besieged
Facing the nazis awaiting relief
Gangl and Lee and their men
Set the prisoners free

An it’s the end of the line
Of the final journey
Enemies leaving the past
And it’s American troops
And the German army
Joining together at last

One last fight
It’s the death throes of the 3:rd reich
Justice shall be done
The final battle remains

Ammo is running low
They’re depleting their machineguns
Every bullet counts
Until surrender is announced

After the downfall, a castle relieved
Defeating the nazis who held them besieged
Gangl and Lee and their men
Set the prisoners free

From the foot of the alps
To the shores of the sea
From the foot of the alps
To the shores of the sea
From the home of the brave
From the land of the free
From the foot of the alps
To the shores of the sea

5 maja
Dzień zwycięstwa czeka za rogiem
1945 rok, kończą się rządy Führera

Jenny* stał u wrót
Gdy SS otworzyła ogień,
Nie ma czasu do stracenia
Rozpoczęła się końcowa bitwa,

Zamek był oblężony po upadku [Rzeszy]
Stawił hitlerowcom czoła, oczekując odsieczy
Gangl i Lee wraz ze swoimi ludźmi
Uwolnili więźniów

To już kres naszych możliwości
Koniec ostatniej podróży,
Wrogowie pozostawiają przeszłość za sobą,
Zaś amerykańskie oddziały
I niemiecka armia
Nareszcie łączą siły.

Ostatnia walka
To śmiertelne podrygi III Rzeszy,
Sprawiedliwości stanie się zadość
Pozostaje stoczyć ostatnią bitwę

Coraz mniej amunicji
Karabiny maszynowe wystrzeliwują się
Trzeba liczyć każdy pocisk
Zanim ogłoszą kapitulację!

Zamek został wyzwolony po upadku [Rzeszy]
Pokonał hitlerowców, którzy go oblegali,
Gangl i Lee wraz ze swoimi ludźmi
Uwolnili więźniów

Od podnóży Alp
Aż po morskie wybrzeże,
Od podnóży Alp
Aż po morskie wybrzeże,
Z ojczyzny odważnych
Z kraju wolnych ludzi,
Od podnóży Alp
Aż po morskie wybrzeże.

*Besotten Jenny – czołg Sherman, który dla potrzeb obrony
zamku Itter został ustawiony w bramie.

przekład - Błażej

Camouflageprzeklad

I was a P.F.C.
On a search patrol
Huntin' Charlie down
It was the jungle wars of '65

My weapon jammed and I got stuck
Way out and all alone
And I could hear the enemy
Movin' in close outside

Just then I heard a twig snap
And I grabbed my empty gun
And I dug in scared
While I counted down my fate

And then a big marine
With a pair of friendly eyes
Appeared there at my shoulder
And said "Wait."

If Charlie wants to tangle
Now he'll have two to dodge"
I said, "Well, thanks a lot!"
I told him my name and asked him his
And he said
"The boys just call me Camouflage"

Woah-oh-oh-oh, Camouflage
Things are never quite the way they seem
Woah-oh-oh-oh, Camouflage
I was awfully glad
To see this big Marine

Well, we fought all night, side by side
We took our battle stance
And I wondered how
The bullets missed this man

Cause they seemed to go right through him
Just as if he wasn't there
And in the mornin' we both
Took a chance and ran

And it was near the riverbank
When the ambush came
And I thought it was the end
And we were had

Then a bullet with my name on it
Came buzzin' through a bush
And that big Marine
He just swat it with his hand
Just like it was a fly...

Woah-oh-oh-oh, Camouflage
Things are never quite the way they seem
Woah-oh-oh-oh, Camouflage
I was awfully glad
To see this big marine

When he led me outta danger
I saw my camp
And waved goodbye
He just winked at me from the jungle
And then was gone

When I got back to my H.Q.
I told'em about my night
And the battle I'd spent
With a big Marine named Camouflage

When I said his name
The soldier gulped
And a medic took my arm
And led me to a green tent
On the right

He said "You may be tellin' the true, boy
But this here is Camouflage
And he's been right here
Since he passed away last night

But before he went, he said Semper Fi
And said his only wish
Was to save a young Marine
Caught in a barrage
So here, take his dog tag, son
I know he'd want you to have it now"

Woah-oh-oh-oh, Camouflage
Things are never quite the way they seem
Woah-oh-oh-oh, Camouflage
I was awfully glad
To see this big marine

Byłem starszym szeregowym na patrolu rozpoznawczym
Polowałem na Wietnamców
Było to w 1965 r. podczas wojny w dżungli

Zacięła mi się broń, a ja sam utknąłem
Całkiem sam, gdzieś daleko
I słyszałem, jak wróg podchodzi
Coraz bliżej

Właśnie wtedy usłyszałem trzask łamanej gałązki
I ścisnąłem w dłoni swój pusty karabin
Przerażony okopywałem się
Odliczając swoje przeznaczenie

A wówczas wielki Marine
Olbrzym o łagodnych oczach
Pojawił się przy moim ramieniu
I powiedział: „Poczekaj”

Jeżeli Wietnamcom będzie się tu chciało przyłazić
Będą mieć z nami dwoma do czynienia"
Powiedziałem “Cóż, wielkie dzięki”
Przedstawiłem mu się i spytałem jak się nazywa
A on powiedział
"Chłopcy mówią na mnie po prostu Kamuflaż"

Oooo-ooo, Kamuflaż
Nic nie jest zupełnie takie, jak się wydaje,
Oooo-ooo, Kamuflaż
Cholernie się cieszyłem
Że spotkałem tego wielkiego Marine

Ramię w ramię walczyliśmy tak całą noc
Podejmowaliśmy walkę
A ja zastanawiałem się
Jak pociski omijają tego człowieka

Bo wydawały się przez niego przelatywać
Tak jakby go tam nie było
A rankiem obaj
Zaryzykowaliśmy i uciekliśmy

Zaś w pobliżu brzegu rzeki
Wleźliśmy prosto w zasadzkę
I pomyślałem, że to koniec
Dopadli nas

Wówczas pocisk z wypisanym moim imieniem
Świsnął przez krzaki
A ten wielki Marine
Chwycił go w dłoń
Tak jakby to była mucha...

Oooo-ooo, Kamuflaż
Nic nie jest zupełnie takie, jak się wydaje,
Oooo-ooo, Kamuflaż
Cholernie się cieszyłem
Że spotkałem tego wielkiego Marine

Kiedy wyprowadził mnie ze strefy zagrożenia
Zobaczyłem swój obóz
I pomachałem na pożegnanie
On mrugnął do mnie z dżungli
I zniknął

Po powrocie do kwatery głównej
Opowiedziałem im o swojej nocy
I bitwie, którą stoczyłem
Ramię w ramię z Marine zwanym Kamuflaż

Gdy wyrzekłem jego imię
Żołnierz przełknął ślinę
Zaś sanitariusz złapał mnie za ramię
I zaprowadził do zielonego namiotu
Po prawej stronie.

Powiedział "Możliwe, chłopcze, że mówisz prawdę
Ale Kamuflaż to ten tutaj
I był tu,
Bo odszedł od nas ostatniej nocy…

Zanim jednak odszedł, rzekł “Semper Fi”
I mówił, że jego jedynym pragnieniem
Jest uratować młodego Marine
Przygwożdżonego ogniem.
Weź więc, synu, jego nieśmiertelnik
Wiem że on chciałby, żebyś go miał"

Oooo-ooo, Kamuflaż
Nic nie jest zupełnie takie, jak się wydaje,
Oooo-ooo, Kamuflaż
Cholernie się cieszyłem
Że spotkałem tego wielkiego Marine

tłumaczenie - Błażej

All Guns Blazingprzeklad

Twisting the strangle grip
Won't give no mercy
Feeling those tendons rip
Torn up and mean

Blastmaster racks the ground
Bent on survival
Full throttle hammers down
A deadly scream

All Guns, All Guns Blazing

Forced into overdrive
Drawn out of anger
All talons poison dipped
Impaling spike

Heart pounding fever pitch
Blood pumping fury
Two fisted dynamo
Eager to strike

All Guns, All Guns Blazing

Cross cutting thundercharge
Blade of destruction
Flame throwing hurricane
Destroys the cage

Bone crushing alien
God of salvation
Sad wings that heaven sent
Wipes out in rage

All Guns, All Guns Blazing

Wykręcając w duszącym uścisku
Nie okaże litości!
Czujesz zerwane ścięgna
Rozdarty i żałosny

Władca zniszczenia dręczy ziemię
Zdeterminowany, żeby przetrwać
Z całej siły ciska młoty,
Śmiertelny wrzask.

Wszystkie działa, wszystkie działa plują ogniem!

Zmuszony do wysiłku ponad siły
Szarpie nim gniew
Wszystkie szpony zanurzone w truciźnie
Wbija kolec

Serce tłucze w ekscytacji
Z furią pompuje krew
Energia skumulowana w dwóch pięściach
Nie może doczekać się zadania ciosu

Wszystkie działa, wszystkie działa plują ogniem!

Piorun uderza, przecinając na wskroś,
Ostrze zniszczenia,
Huragan, który niesie płomienie,
Niszczy klatkę

Kosmita miażdżący kości,
Bóg zbawienia,
Przygnębione skrzydła zesłane z nieba
W szale ściera w proch!

Wszystkie działa, wszystkie działa plują ogniem!

tłumaczenie - Błażej

ikonafejs ikonayoutube ikonasabaton