logo3

1. Coat Of Arms
2. Midway
3. Uprising
4. Screaming Eagles
5. The Final Solution
6. Aces In Exile
7. Saboteurs
8. Wehrmacht
9. White Death
10. Metal Ripper

 

Coat of Arms przeklad

Until now we knew
that the Greeks were fighting like heroes;
from now on we shall say
that heroes fight like Greeks.

Winston Churchill

At dawn envoy arrives
Morning of October 28th
New day, proven by deed
Descendants of Sparta, Athens, and Crete

Look north, ready to fight
Enemies charge from the hills
To arms, facing defeat
There's no surrender, there's no retreat

Time, after time,
Force their enemies back to the line

Call to arms, banners fly in the wind
For the glory of Hellas
Coat of arms reading “Freedom or Death”
Blood of king Leonidas

Air raid, pounding the land
Bombers are flying all day and night
Endure six days of rain
Dropped by invaders, bomb raid in vain

Strike hard, the tables have turned
Drive them back over the hills
At arms, just like before
Soldiers, civilians, Hellas at war

By their own hand
Forced the enemy out of their land

Just like their ancestors ages ago
Fought in the face of defeat
Those 300 men left a pride 
To uphold
Freedom or death in effect

Then, now again
Blood of heroes saving their land

Do tej pory wiedzieliśmy,
że Grecy walczą jak bohaterowie;
od teraz jednak będziemy mówić,
że bohaterowie walczą jak Grecy.

Winston Churchill

O świcie przybywa delegat
Rankiem 28-go października
Nowy dzień, poparty czynem
Potomkowie królestw Sparty, Aten i Krety

Spójrzcie na północ, gotowi do walki
Wrogowie szarżują ze wzgórz
Do broni, w obliczu porażki
Nie wolno się poddać, nie ma odwrotu

Raz za razem
Zmuszają wrogów do cofania się

Wezwanie do walki, sztandary powiewają
Na chwałę Hellady
Dewiza na herbie głosi "Wolność albo Śmierć"
Krew króla Leonidasa

Nalot, ostrzeliwanie ziemi
Bombowce latają w dzień i w nocy
Wytrzymajcie sześć dni deszczu
Zrzucanego przez najeźdźców, nalot na próżno

Uderzcie mocno, karta się odwraca
Wycofajcie ich za wzgórza
Do broni, tak jak dawniej
Żołnierze, cywile, Hellada walczy

Własnymi rękami
Wyparli wroga ze swojej ziemi

Tak jak ich przodkowie przed wiekami
Walczyli w obliczu porażki
Tych trzystu zostawiło im dumę
Którą muszą podtrzymać
Skutkiem jest wolność lub śmierć

Kolejny raz
Krew bohaterów ocali kraj

 

Midway

Send them over the waves
Our sentinels
They report in the news
Position of our foes

This battlefield´s been choosen
Tactically in advance
Time to alert our fighters
We´re soon in range

Midway
We'll meet at Midway
Naval War

Calling all men to deck
Got to be airborne
Head out into the sun
Decending on our foes

This is the crucial moment
In the heat of the war
To fly and hit our targets
Down in the waves

Midway
Display their might
Ordering carriers, admirals at war
We'll meet at Midway
To win the fight, tactics are crucial
Naval war

Far from shore, a pacific war
bombs are falling from the skies
Its a bombrun day, it the naval way
A bloodred sun is on the rise

Ponad fale się wznieść 
Kto zwiadowcą jest 
Komunikat nam dasz 
Gdzie jest przeciwnik nasz 

Wybrano miejsce walki
To był taktyczny ruch 
Myśliwce w gotowości 
W zasięgu wróg

Midway! 
Bitwa o Midway
Morski bój! 

Wezwać wszystkich na dziób 
Grzać maszyny czas 
Od słońca odwróć się 
By wnet na wroga spaść 

To strategiczna chwila
Teraz gdy walka trwa 
Nadlecieć, strącić wroga 
W objęcia fal 

Midway 
Potęgi szał
Flota lotniskowców, samolotów rój 
Bitwa o Midway 
Zwyciężyć chcesz, taktyką się wykaż
Morski bój

Daleko ląd, Pacyfiku toń 
Bomby lecą niby grad 
Morskiej walki dzień, flota bije się
Dokoła słońca krwawy blask

tłumaczenie - Blazej

 

Uprising przeklad

Warsaw Rise!

Do you remember when
When the Nazis forced their rule on Poland
1939 and the allies turned away
From the underground
Rose a hope of freedom as a whisper
City in despair
But they never lost their faith

Women, men and children fight
They were dying side by side
And the blood they shed upon the streets
Was a sacrifice willingly paid

Warsaw, city at war
Voices from underground
Whispers of freedom
1944 help that never came
Calling

Warsaw, city at war
Voices from underground
Whispers of freedom
Rise up and hear the call
History calling to you
Warszawo, walcz!

Spirit, soul and heart
In accordance with the old traditions
1944 still the allies turn away
Fighting street to street
In a time of hope and desperation
Did it on their own 
And they never lost their faith

All the streetlights in the city
broken many years ago
Break the curfew
Hide in sewers
Warsaw, it's time to rise now

Warszawo, powstań!

Czy pamiętacie o tym
Kiedy Polska była pod nazistowską okupacją
Rok 1939-ty, sojusznicy zawiedli
Z podziemia 
Wznosił się głos, niby szept
Miasto pogrążone w rozpaczy
Ale oni nigdy nie stracili wiary

Kobiety, mężczyźni i dzieci 
Walczyli i ginęli razem
Krew przelana na ulicach
Była ofiarą, którą ponieśli dobrowolnie

Warszawo, miasto walczące
Głosy z podziemia
Szepty o wolności
Rok 1944-ty, pomoc nigdy nie nadeszła
Wezwanie

Warszawo, miasto walczące
Głosy z podziemia
Szepty o wolności
Powstań i usłysz głos
Historia wzywa cię
Warszawo, walcz!

Duch, serce i dusza
W zgodzie z dawnymi tradycjami
Rok 1944-ty, sojusznicy znowu zawiedli
Oni walczyli o każdą ulicę
W chwilach nadziei i rozpaczy
Sami tego dokonali 
I nigdy nie stracili wiary

Wszystkie latarnie w mieście
rozbite wiele lat temu
Przerwać godzinę policyjną
Kryć się w kanałach
Warszawo, czas powstać

 

Screaming Eagles

Crack of the lightning splitting the ground
Thunder is sounding, artillery pounding
Wrath of the nazis cast on Bastogne
Facing their forces alone

ALONE!

Sent from the skies jumped into the unknown
The march to Berlin has begun
Spearhead the charge surrounded by foes
Eagles are leading the way

France is still under enemy rule
Push, axis retreat

Thrown towards Arnhem a bitter defeat
They're stretched out just one bridge to far
Turn of the tide, it's breaking away
Losing momentum, retreat

Go to Bastogne, the crossroads must hold
Stand, alone in the cold

Dig your own foxholes or dig your own grave
The storm is about to begin
The seige has begun, there's nowhere to run
Panzerkampfwagen emerge

Tanks and mortars are shaking the ground
Prey of man and machine

Chill of the winter bite to the bone 
And christmas is drawing near
Soldiers are freezing, the death toll increasing
They're dying in their holes

There's no surrender, there's no retreat
The wehrmacht is drawing near
There's no reinforcements
They're fighting all alone

Sent from the skies ended up in Bastogne
As Easy, as hard as they get
Nazi command request and demand
Offered surrender - declined

Nuts! the generals word echo clear
Nuts! the nazi's shall hear

Ziemię rozdziera błyskawic huk 
Dudnienie gromów, artylerii łomot 
Niemiecka furia niszczy Bastogne 
Samotnie walczące wciąż 

I wciąż! 

Prosto w nieznane zrzucono ich z chmur 
Na Berlin rozpoczął się marsz 
Przypuszczą szturm, gdy dokoła wróg 
Orły wskazują im cel

Francja pod okupacją wciąż jest 
Walcz, odepchnij Oś 

Pod Arnhem dopadł ich porażki los 
Za daleko o jeden most 
Nastąpił zwrot, przełamał się szyk 
Tracimy rozpęd, w tył zwrot 

Idź na Bastogne, broń rozstajów dróg
Towarzyszem twym chłód

Kopcie okopy lub kopcie swój grób 
Bo zaraz rozpocznie się szturm 
W oblężeniu tkwią, nie ujdzie nikt stąd 
Pancerne wozy są tuż

Czołgi, moździerze, wstrząsy i krzyk
Ludzie, maszyny, śmierć

Do szpiku kości wnika w nich mróz
A święta zbliżają się, 
Padają z zimna we własnych okopach 
Gdzie żniwo zbiera śmierć

Nikt się nie podda, nie cofa się
A Wehrmacht jest bliżej wciąż 
Nie przyjdą posiłki
Ten bój samotny jest 

Przysłani z niebios zginęli w Bastogne 
Tak łatwo ich było tam pchnąć 
„Poddajcie się” – to Niemców brzmi głos 
Nic z tego, przyjmiemy cios

„Gówno” – generał powiedział tak
„Gówno” – wprost Szwabom w twarz

tłumaczenie - Blazej

 

The Final Solution

Country in depression, nation in despair
One man seeking reasons everywhere
Growing hate and anger
The Führers orders were precise
Who was to be blamed and pay the price

Wicked propaganda
Turning neighbours into foes
Soldiers of the third reich searching homes
And then their former friends are watching
As they are round up one by one
Times of persecution has just begun

Ever since it started on Kristallnacht '38
When liberty died and truth was denied
Sent away on trains 
Sent on a one way trip to hell
Enter the gates, Auswitch awaits

When freedom burns, the final solution
Dreams fade away and all hope turns to dust
When millions burn the curtain has fallen
Lost to the world as they perish in flames

There was a country in depression,
There was a nation in despair
One man finding reasons everywhere
Then there was rising hate and anger, 
The Führers order still apply
Who was to be blamed and sent to die

Pogrążone państwo, a w narodzie wrze
Jeden, co przyczynę znaleźć chce 
Rośnie gniew, nienawiść
Kiedy Fuehrer rozkaz dał 
Kto jest winien, kto zapłacić miał

Podła propaganda 
Wczoraj sąsiad, dzisiaj wróg
W domach esesmańskich butów stuk
Kogoś znów dopadli
Ludzie odwracają twarz
Krwawych prześladowań nadszedł czas

W Kryształową Noc rozprysnął się wolności sen 
Gdy prawdę zgniótł but, a mrok okrył dzień
W pociąg ich wepchnięto
I do piekła pędzą już
Arbeit macht frei! Na Auschwitz kurs

Gdy płonie świat, umiera z nim wolność
Łzy dusi śmierć, popiół rozwieje wiatr
Płomienie żrą miliony ich istnień 
O których już zdążył zapomnieć świat

Był taki zrozpaczony naród
Był taki pogrążony kraj
Jeden człowiek winnych znaleźć chciał
I narastały gniew, nienawiść
Fuehrera prawo wiąże nas
Kto jest winien, komu umrzeć czas

tłumaczenie - Blazej

 

Aces in Exile

In the skies above the isle
Aces in exile prevail

From near and far they arrived
Joined the force
Ready to serve the allied command

Sent into training 
Though they already earned their wings
They were ready fly
They were fit for the fight

Once in the air, the battle begins
They have proven their worth
Now they fly for revenge

Fighter pilots in exile fly over foreign land
Let their story be heard, tell of 303:rd
Fighter pilots from Poland
In the battle of Britain
Guarding the skies of the isle

Even at night
Shadows cover the ground
And the fighting goes on 
From dusk until dawn

With the claw of the reich 
With the claw of the eagle
They were ready to fly
They were ready to die

Up in the air the battle goes on
They have proven their worth
Now they have their revenge

Fighter pilots in exile fly over foreign land
Tell their story again, tell of 310
Men from Czechoslovakia 
In the battle of Britain
Guarding the skies of the isle

Over the battlefield 
Brave men long way from home
Few are the chosen ones 
Sent to the sky to die

Fly, it echoes in history
Turning the tide in the heavens above

Fighter pilots in exile fly over foreign land
When the battle has been won, tell of 401
Fighter pilots from Canada 
In the battle of Britain
Guarding the skies of the isle

On wings of history they turned from home
To live eternally skybound they roam
In all of history, never before
Was more owed to so few

Fighter pilots in exile!

Ponad wyspą, pośród chmur
Wygnane asy królują 

Przybyli tu z różnych stron
Walczyć chcą 
Gotowi na aliantów znak 

Szkolono ich 
Choć lotnikami byli już 
Tak porywał ich lot
Tak porywał ich bój 

W przestworza mkną by z wrogiem się bić
Pokazali kim są
Zemsta siłę da im 

Asie na wygnaniu
Pośród chmur się bij 
Niech świat zna Dywizjon numer 303 
To piloci z Polski toczą bój o Anglię 
Nad wyspą pełnią swą straż 

Nawet gdy noc 
Pokrywa ląd cieniem swym 
Bitwa wciąż trwa
Od świtu po zmierzch

Orli lot, orli szpon 
Łapę Rzeszy przetrącił 
W niebo wzbijali się
Życie dawali swe 

Na niebie wciąż batalia trwa 
Pokazali kim są
Zemsta siłę im da 

Asy na wygnaniu
Znów w przestworza mkniecie 
Niech świat zna Dywizjon numer 310 
Asy z Czechosłowacji toczą bój o Anglię 
Nad wyspą pełnią swą straż 

Tam najdzielniejsi są
Ich dom daleko stąd 
Garstka wybrańców mknie
By spotkać własną śmierć 

Lećcie, to wasz w historii ślad 
Odwróćcie bieg, niebo wzywa was 

Asy na wygnaniu
Panujcie nad niebem 
Niech świat zna Dywizjon 401 
Piloci z Kanady toczą bój o Anglię 
Nad wyspą pełnią swą straż 

Historia niesie ich na skrzydłach swych 
By mogli lecieć znów i wiecznie żyć
Tak wielu wiele tak zawdzięcza im 
Jak w dziejach nigdy nikt

Asy na wygnaniu!

tłumaczenie - Blazej

 

Saboteurs

Dropped onto a world of ice
A plateau of frozen lakes

A nazi place of doom in their sights

Trained in camps on scottish heights
To commando saboteurs
The mission of their lives lies ahead

Called in to serve
And they knew what to do
They were the heroes of the cold
Warrior soul
They sign the book of history
They played a leading role
To win the second war

Allied time was running short
They would race against the bomb
And as hours turn to days, time pass slow

As the nature test their strength
They would fight through night and day
To live amongst the wild, stay alive

Heroes of the telemark 
Carry viking blood in veins 
Warriors of the northern land
They live forever more

Zrzut gdzie mrozem skuty świat
Gdzie jeziora pokrył lód 
Gdzie Niemcy knują plan, widzą już 

Trening pośród szkockich gór 
Dywersantów zrobił z nich 
A misja życia wnet czeka ich 

Wezwano ich 
Wiedzą co robić czas 
Bohaterowie srogich dni
Walki duch
To oni piszą dziejów los 
To ich zasługą jest 
Zwycięstwo w wojnie tej 

Już aliantom czasu brak, 
Wciąż o bombę wyścig trwa 
A godziny idą w dni wolno tak 

Wśród natury próba sił
Walczą w noc i walczą w dzień 
By przetrwać mroźną dzicz, żeby żyć 

To herosi Telemark
Krew Wikingów płynie w nich 
Wojownicy mroźnych ziem
Co nieśmiertelni są 

tłumaczenie - Blazej

 

Wehrmacht przeklad

Pulled into war to serve a vision 
That's supposed to last a thousand years

Part of a machine unstoppable
As merciless as tidal waves

Were they the victims of the time
Or proud parts of larger goals?
Propaganda of the reich 
Masterful machine

Time and again the battle rages on 
Beyond the gates of misery
As casualties rise and millions die around them 
Did they see it all?

Crazy madmen on a leash
Or young men who lost their way?
Grand illusions of the reich 
May seem real at times

Panzers on a line form
The wehrmacht's spine
Lethal grand design
What about the men executing orders?

Ad victoriam
Ex machina
Non sibi sed patriae

Pulled into war to serve a vision
That just didn't last a thousand years
Part of a machine
Though stoppable
As merciless as tidal waves

Wciągnięci w wojnę by służyć wizji
Która miała przetrwać tysiąc lat

Część maszyny nie do powstrzymania
Bezlitosnej jak tsunami

Byli ofiarami epoki 
Czy dumnymi elementami większego celu?
Propaganda Rzeszy
Mistrzowski mechanizm

Znów wrze bitwa 
Za bramami cierpienia
Rośnie liczba ofiar
Czy widzą jak wokół nich giną miliony?

Szaleńcy na smyczy 
Czy młodzi ludzie, którzy zbłądzili?
Wielkie złudzenie stworzone przez Rzeszę
Wydało im się prawdziwe

Czołgi formują linię
Kręgosłup Wehrmachtu
Śmiercionośny projekt
Co z żołnierzami wykonującymi rozkazy?

Do zwycięstwa
Z maszyny
Nie dla siebie lecz dla ojczyzny

Wciągnięci w wojnę by służyć wizji
Która nie przetrwała
Część maszyny 
Która zdawała się nie do powstrzymania
Bezlitosna jak tsunami

 

White Death

Almost night, a crimson horizon 
Painting thousand lakes red
As your army approach from the east
A hunter is switching his prey

All alone, a man with his gun 
Wanders into the wild
Tracks you down, you cannot hide
Once he is on to your trail

Enter the night, a flash in the darkness
White death is heading your way
The fear of his foes, a hero at home 
Hundreds will fall by his gun

You're in the snipers sight
The first kill tonight
Time to die
You're in the bullets way
The white death's prey
Say goodbye

After the dawn when morning has broken
Snow once white turned to red
Blood red snow tells what happened last night
A tale of a sniper is born

Snow in mouth hiding his breath
He is steady at hand
Eye to eye, target in sight
The moment to fire has come

Hundreds of kills. a man and his rifle
Embody the sisu of finns
Stay out of sight and cover your head
When he pulls the trigger you're dead

You're in the snipers sight
You're his first kill tonight
Say goodbye, say goodbye
Hundreds will fall by his gun

You're in the snipers sight
You're his first kill tonight
Say goodbye, say goodbye
White death is coming for you

Zapada noc, szkarłatny horyzont
Maluje tysiąc jezior na czerwono
Gdy wasza armia nadciąga ze wschodu
Myśliwy czai się na swą zdobycz

Całkiem sam, człowiek z bronią
Wędruje przez bezdroża
Wytropi cię, nie zdołasz się ukryć
Kiedy trafił już na twój ślad

U progu nocy, błysk w ciemnościach
Biała Śmierć zmierza w twoją stronę
Postrach wrogów, bohater rodaków
Setki zginą z jego ręki

Jesteś w zasięgu wzroku snajpera
Będziesz pierwszym zabitym tej nocy
Czas umierać
Jesteś w zasięgu jego kuli
Padniesz ofiarą Białej Śmierci
Pożegnaj się z życiem

Nadchodzi świt, o poranku
Biały śnieg czerwieni się
Krwawy śnieg jest świadkiem wydarzeń
Rodzi się legenda o snajperze

Śnieg w ustach skrywa jego oddech
Ręka mu nie drgnie
Oko w oko, cel w zasięgu wzroku
Czas wystrzelić

Setki zabitych, człowiek z karabinem
Jest ucieleśnieniem sisu Finów
Zejdź mu z drogi i kryj się
Kiedy pociągnie za spust już po tobie

Jesteś w zasięgu wzroku snajpera
Będziesz pierwszym zabitym tej nocy
Pożegnaj się z życiem
Setki zginą z jego ręki

Jesteś w zasięgu wzroku snajpera
Będziesz pierwszym zabitym tej nocy
Pożegnaj się z życiem
Biała Śmierć przyjdzie po ciebie

 

Metal Ripper

You're in for surprise, you're in for a shock
In London town streets,
When there's darkness and fog
I'm going down, all the way down
I'm on the highway to hell from here

Blessed by the night, holy and bright
Called by the toll of the bell
Oh Mr. Crowley did you talk to the dead
Sleep with the devil and then you must pay

Abandoned land come on in child take my hand
Hear a rising force
Watch the damned
They're gonna break their chains
Through the night you can hear them

Twisting you mind and smashing your dreams
Blinded by me you can't see a thing
Torches blazed and sacred chants were praised
Blood on your face you big disgrace

A strand of silver hanging through the sky
Touching more than you can see
Appears like a wonder without any move
Gonna get close, closer to you

ALL ABOARD, HAHAHAHAHAHA!

Judas Priest - The Ripper
Judas Priest - The Ripper
Judas Priest - The Ripper
The Pretty Reckless - Goin' Down
AC/DC - Highway to Hell

Black Sabbath - Neon Knights
Black Sabbath - Neon Knights
Ozzy Osbourne - Mr. Crowley
Rainbow - Gates Of Babylon

Twisted Sister - Burn In Hell
HammerFall - Rising Force
Accept - Balls To The Wall
Accept - Balls To The Wall
Crimson Glory - Where Dragons Rule

Metallica - Master Of Puppets
Metallica - Master Of Puppets
Iron Maiden - The Number of the Beast
Queen - We Will Rock You

Deep Purple - Perfect Strangers
Deep Purple - Perfect Strangers
Heaven's Gate - Gate of Heaven
Heaven's Gate - Gate of Heaven

Ozzy Osborne - Crazy Train

ikonafejs ikonayoutube ikonasabaton

Warto odwiedzić

sabaton.pl CartonMerch

Oficjalny sklep internetowy Sabatonu

Rockstadt Falun - Sabaton Open Air - strona oficjalna

Sklep Sabatonu w Nuclear Blast


Inne fankluby

Sabaton French Division

banergermansabo

swedishcaroleans

British Metal Machine